Bild på person med laptop.
E-utbildning - när och var du vill. Foto: ( CC BY)

Kurser och utbildningar

Riksantikvarieämbetet tar fram digitala utbildningar (”e-kurser”) inom kulturarvsområdet. E-kurserna riktar sig huvudsakligen till yrkesverksamma.

Just nu finns följande e-kurser:

Fornminnesinformation och kulturmiljöregistret

Denna utbildning är en översiktlig presentation av roller och ansvar för fornminnesinformation inom kulturmiljöprocessen samt lagar och regelverk för detta. Den innehåller även en presentation av Kulturmiljöregistret och du får höra om några av de sammanhang där fornminnesinformationen kommer till användning i samhället.

Kursen är öppen för alla, men den är obligatorisk för dig som vill ansöka om behörighet som registrerare i Fornreg, Kulturmiljöregistrets registreringsverktyg.

Klicka här för att registrera dig och gå kursen!

Fornreg

Det här är en utbildning i registreringsverktyget Fornreg som i första hand riktar sig till dig som producerar och bearbetar fornminnesinformation i Kulturmiljöregistret.
I utbildningen kommer du få kunskap om hur du ansöker om behörighet i Fornreg och vilka behörighetsroller som finns. Det finns instruktionsvideos för hur du administrerar arkeologiska uppdrag och deras resultat, samt hur du registrerar och redigerar information om fornlämningar med mera för externa registrerare och länsstyrelsens handläggare.

Kursen är öppen för alla, men den är obligatorisk för dig som vill ansöka om behörighet som registrerare i Fornreg.

Klicka här för att registrera dig och gå kursen!

Ohälsosamma ämnen i samlingar

Museisamlingar kan innehålla en mängd olika gifter som kan innebära arbetsmiljörisker. E-kursen ”Ohälsosamma ämnen i samlingar” riktar sig särskilt till dig med personalansvar men även till dig som arbetar i eller med samlingar.

Klicka här för att registrera dig och gå kursen!