Nyheter

Riksantikvarieämbetets höstmöte

Konflikt och konsensus – kulturarv i en splittrad värld. Det är temat för Riksantikvarieämbetets höstmöte 2020. Dagarna att ringa in i kalendern redan nu är 4–5 november och platsen är Münchenbryggeriet i Stockholm. Anmälan öppnar i slutet av mars.

Riksantikvarieämbetets höstmöte 2020 kommer att utforska spänningarna i det nya 20-talets globala samhälle. Många länder har haft en positiv ekonomisk utveckling under de senaste decennierna. Samtidigt konstateras ökade klyftor inom och mellan länder, samhällen och människor.

Hur påverkar samtidens konflikter kulturarvsarbetet? Kan vi vara Osebolsbor och världsmedborgare samtidigt? Hur förändras synen på kulturarv och kunskapen om historien när beprövade sanningar skrivs om? Kan en idé vara användbar även om den inte är korrekt?

En rad intressanta svenska och internationella forskare och inspiratörer kommer att delta för att tillsammans med er undersöka hur dessa frågor påverkar dagens kulturarvsarbete.

Riksantikvarieämbetets höstmöte är en konferens för dig som arbetar med kulturarv och kulturmiljö och för dig som verkar på arenan för hållbar samhällsutveckling. Tanken med de här dagarna är att de ska tillföra kunskap och insikter om våra gemensamma utmaningar och inspirera till nya tankar som du kan ta med dig i det fortsatta arbetet.

Anmälan

Vill du säkerställa att du inte missar när anmälan öppnar i slutet av mars så anmäl dig till våra utskick på raa.se/hostmote.

Huvudtalare

Två huvudtalare kommer att inleda och sätta tonen för respektive dag. Fler talare och programpunkter presenteras löpande.

Lynn Meskell är Professor of Humanities and Sciences vid Institutionen för antropologi vid Standford University och A.D. White Professor-at-Large vid Cornell University. Meskell är en av världens ledande forskare inom Social Archaeology, Heritage Ethics och Archaeological Ethnograpy. Meskell är redaktör för tidskriften Journal of Social Archaeology och hennes senaste bok A Future in Ruins: UNESCO, World Heritage and the Dream of Peace presenterar en studie av UNESCO som institution och undersöker de politiska förhållanden som rör dagens internationella kulturarvsarbete.

På årets höstmöte kommer Lynn Meskell att tala om arkeologisk praxis, kulturaravsarbete och internationell politik i skärningen mellan universella värden och konventioner och betoningen av det nationella och det lokala, under rubriken: Engineering Internationalism: Colonialism, the Cold War and UNESCO’s Victory in Nubia.

Åsa Wikforss är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet samt ledamot i Svenska Akademien och Kungliga Vetenskapsakademien.

Wikforss forskar om kunskapens natur och om språk och tanke. Hon har skrivit debattartiklar om skolans kunskapssyn och medverkat i olika populärvetenskapliga sammanhang, bland annat Vetenskapens värld i Sveriges Television samt Filosofiska rummet, Vetandets värld och Kropp och själ i Sveriges Radio.

I boken ”Alternativa fakta: om kunskapen och dess fiender”, undersöker hon begreppet fakta-och kunskapsresistens ur ett filosofiskt perspektiv. Hon diskuterar vad kunskap är, vilka psykologiska mekanismer som ligger bakom resistensen och hur vi kan motverka den. På höstmötet kommer Åsa Wikforss att behandla var vetenskap och kunskap om historien platsar i striden om verkligheten.

Mer information

Uppdaterad information om programmet, anmälan och annan praktisk information hittar du alltid på raa.se/hostmote.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: