Styrning och uppföljning

Riksantikvarieämbetet arbetar på uppdrag av riksdag och regering. Genom instruktion för Riksantikvarieämbetet och regeringens årliga regleringsbrev styrs verksamheten. Det tillkommer även särskilda regeringsuppdrag.

Kostnader för den löpande verksamheten, det vill säga för personal och lokaler med mera, finansieras med årliga förvaltningsanslag. Riksantikvarieämbetet fördelar också statliga medel till andra aktörer från särskilda anslag för bland annat forskning och utveckling och bidrag till kulturmiljövård.

Riksantikvarieämbetets strategiska plan 2018-2020

Riksantikvarieämbetet har tagit fram en strategisk plan för 2018-2020. Ladda ner planen som pdf.

Anslag för 2019

  •  Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet: 20,5 mnkr
  •  Förvaltningsanslag: 274,8 mnkr
  •  Bidrag till kulturmiljövård, 270,5 mnkr

Styrning och uppföljning

Årsredovisningar