Kulturarvsinkubatorn

En inkubator skapar förutsättningar för företagande. Under tre år pågår projektet Kulturarvsinkubatorn som skapar förutsättningar för företagande inom kulturarvsområdet inriktat på digitala tjänster och produkter.

Kulturarvsinkubatorn drivs av Riksantikvarieämbetet med stöd av Uppsala Universitet och Science Park Gotland. Projektet är finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket och Region Gotland.

Blå figur med text Blå bakgrund med gula stjärnor i ring med texten Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Rött gutefår med flagga samt text Region Gotland
Rött sigill och text Uppsala Universitet

 

Här hittar du Kulturarvsinkubatorns webbplats