Samlingssida för utvärderingar och rapporter

På den här sidan samlar vi ett urval av de rapporter och utvärderingar som Riksantikvarieämbetet har gjort de senaste åren.

Sidan fylls på efterhand och är inte en komplett listning. Letar du efter en rapport som inte finns här så kolla i vår databas med publikationer, samla.raa.se.

Utvärderingar under Riksantikvarieämbetets överinseende

Här hittar du utvärderingar gjorda inom ramen för Riksantikvarieämbetets överinseende listade per ämneskategori.

Byggnadsminnen


Bevara, använd och utveckla byggnadsminnen i enlighet med skyddsbestämmelserna (2017)


Nya byggnadsminnen: En utvärdering om länsstyrelsernas förutsättningar för att bilda nya byggnadsminnen (2017)
Läs mer om utvärderingen här.

 

Fornlämning


Ett förändrat fornlämningsbegrepp: Länsstyrelsernas tillämpning av 1850-årsgränsen enligt 2 kap.1a § kulturmiljölagen (2018)


Fornlämningsområden – möjligheter och svårigheter (2017)


Fornlämningar i kyrkomiljöer – hantering av markingrepp (2016) 


Överinseende över skogsärenden och 2 kap. kulturmiljölagen (2016)


Överinseende konkurrens och effektivitet inom uppdragsarkeologin (2014)
Rapporten redogör för hur konkurrens och effektivitet inom uppdragsarkeologin fungerar på en systemnivå, påvisar skillnader mellan faktiskt tillstånd och önskvärt tillstånd samt belyser bakomliggande orsaker.