Bild på Arboga å från 2010-08-18 Arboga å.
Vy över Arboga å som flyter helt stilla. Bilden är beskuren. Foto: ( CC BY)

Kulturmiljöbild

Kulturmiljöbild (KMB) är Riksantikvarieämbetets bilddatabas där du fritt kan spara ned och använda tusentals bilder.

I KMB, vår bilddatabas, finns närmare 200 000 digitaliserade och sökbara bilder som illustrerar det mångsidiga arbete som bedrivs inom kulturmiljövården. Riksantikvarieämbetet strävar efter att alla dessa kulturmiljöbilder ska kunna spridas och användas vidare. Bilderna är därför fria att ladda hem och använda.

Behöver du bilderna i högre upplösning, till exempel för tryck, kan du mot ersättning förstås även beställa högupplösta och bearbetade bilder i KMB.

Här hittar du Kulturmiljöbild

Fotografierna i KMB är tagna under en period som sträcker sig från 1800-talets slut fram till nutid. Motiven omfattar såväl fornlämningar och kyrkor som industrier, arkeologi och flygbilder. Bilderna kommer dels från Riksantikvarieämbetets egen fotoverksamhet, dels från bildsamlingar i myndighetens arkiv.

Databasen fylls också fortlöpande på med fler bilder i takt med att alltfler arkivbilder digitaliseras. Med digitalisering förbättras bildernas tillgänglighet samtidigt som slitaget på originalen minskar. Det gör att fler kan ta del av denna bildskatt.