( PDM)

Driftinformation

Den första onsdagen varje månad genomför vi, med vissa undantag, underhållsarbete, ett servicefönster, på våra verksamhetssystem och driftmiljöer såsom till exempel våra servrar. Under tiderna för servicefönstret kan våra tjänster vara instabila.

Datum för planerade Servicefönster IT under 2019

9 januari 17:00-22:00
6 februari 17:00-22:00
6 mars 17:00-22:00
3 april 17:00-22:00
8 maj 17:00-22:00
5 juni 17:00-22:00
Förändringsstopp 2019 20 juni till 12 augusti

4 september 17:00-22:00
2 oktober 17:00-22:00
6 november 17:00-22:00
4 december 17:00-22:00

Förändringstopp 20 december – 7 januari 2020

Datum för servicefönster verksamhetssystem under 2019

Utöver tillfällena ovan genomför vi servicefönster varannan tisdag då vi genomför releaser på verksamhetssystemen där vi själva ansvarar för utveckling och drift, till exempel tjänsterna Samla, Platsr, Fornsök, Bebyggelseregistret, etc. Servicefönstren planeras vara slutförda före klockan 09 samma dag. Ändringar med mindre påverkan kan dock komma att göras under kontorstid.

15 januari
29 januari
12 februari
26 februari
12 mars
26 mars
9 april
23 april
7 maj
21 maj
4 juni
18 juni

Förändringsstopp 20 juni till 12 augusti

13 augusti
27 augusti
10 september
24 september
8 oktober
22 oktober
5 november
19 november
3 december
17 december

Förändringstopp 20 december – 7 januari 2020

Datum för Lantmäteriets systemhelger

Lantmäteriet genomför regelbundet systemhelger som kan påverka våra tjänster som har koppling till Lantmäteriet, till exempel Platsr, Bebyggelseregistret och Fornsök. Datum för dessa är:

2019

 

17 februari
19 maj
15 september
24 november