Pågående upphandlingar

Riksantikvarieämbetets upphandlingar genomförs i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU) och våra riktlinjer för upphandling i Riksantikvarieämbetets arbetsordning.

Riksantikvarieämbetets centrala upphandlingsfunktion ansvarar för ämbetets upphandlingar av varor och tjänster som överstiger gränsen för direktupphandlingar, det vill säga cirka 500 000 SEK. Majoriteten av våra inköp sker genom avrop från de statliga ramavtal som finns tecknade inom olika områden.

Alla upphandlingar genomförs i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU) och de riktlinjer för upphandling som antagits i Riksantikvarieämbetets arbetsordning. Det är inte alltid anbudsgivaren med det lägsta priset som vinner en upphandling. Ofta är teknisk förmåga och erfarenhet av liknande uppdrag lika viktigt.

Följ länken för att hitta alla våra pågående upphandlingar.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: